Forside > samarbejdspartnere

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus i Motiverende samtale - motivationel interviewing

Marts 2009

For de kontaktpersoner, som har deltagere i aktiv CapOpus-behandling tilbyder CapOpus gratis kursus i motiverende samtale ud fra Miller og Rollnick’s principper

Kurset over 2 dage afholdes mandag d. 2. og fredag d. 6. Marts kl. 9-15

Kurset afholdes i Nannasgade

Indhold vil blandt andet være:

 • Grundlæggende introduktion til motivational interviewing.

 • Bærende principper i motivational interviewing.

 • Ånden og tanken bag motivational interviewing.

 • Motivationsfremmende og motivationssvækkende måder at være sammen på med misbrugere, som har psykose.

 • Motivation, hash og psykose

 • Hvorledes man arbejder med ambivalens.

 • Hvorledes man forholder sig til begrebet modstand.

 • Forandrings eller ændringscirklen - hvordan bruges den aktivt i arbejdet med hashrygende unge

 • Hvorledes man fremmer forandringsudsagn og beslutningsudsagn.

 • Teknikker i motivational interviewing: spørgsmål der åbner, bekræftende og anerkendende udsagn, refleksiv lytning og opsummeringer.

 • Stategier i arbejdet med alliance: at skifte spor om nødvendigt og vende tilbage, at betone selvkontrol, at arbejde med beslutningsalliance og at fremhæve selvmotiverende statements 

 • Derudover vil kurset forsøge at inddrage særlige emner efter ønske fra kursisterne

 

Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussioner ogøvelser  

Der gives kursusbevis efter kurset.

Kursusleder vil være Cand.psyk.aut Allan Fohlmann, som udover arbejdet med deltageren i CapOpus, har uddannelse og træning i at kunne uddanne og træne andre fagpersoner til at bruge og undervise i Motivationalinterwing.

Allan er medlem af MINT-netværket (Motivational Interviewing Networkof Trainers) og har i den forbindelse blandt andet fået undervisning af William Miller og Steven Rollnick.

 

 

Liste over fagligt netværk.

 

Nordsjællands Misbrugscenter

Skansevej 2C

3400 Hillerød

Tlf.: 4820 0220

Søren Niendam, centerleder. soni@fa.dk

Ulrik Thomsen, psykolog og udviklingskonsulent. 4820 0274 ulth@fa.dk

http://www.misbrugscentret.fa.dk/

 

Rusnavigatørerne

Saltværksvej 2E, 2. sal

2770 Kastrup

Tlf.: 4511 7636

Henrik Holst, leder af Rusnavigatørerne.  henrik.holst@glostrup.dk

Karina Holtemann, sygeplejerske i B&U navigatørernes socialpsykiatriske projekt.

karina.holtemann@glostrup.dk

http://www.rusnavigatoererne.dk/

 

Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC)

Afdeling 2

Nordre Fasanvej 108, 1. sal

2000 Frederiksberg

Tlf.: 3821 3901

Ulla Andersen, afdelingsleder. ulan03@frederiksberg.dk

Finn Danø

http://www.frederiksberg.dk/Borgerservice/Sundhed%20og%20sygdom/Sygdom/Misbrug/Frederiksberg%20Kommunes%20R%C3%A5dgivningscenter.aspx

 

U-turn. Københavns Kommunes tilbud til unge med misbrugsproblemer

Studiestræde 47, 1455 København K

Tlf.: 8256 2300

Unna Madsen, leder.  unna.madsen@sof.kk.dk

 

http://www.uturn.dk/

 

Misbrugscenter - Område Vep>

Chr. 8. vej 2 A og Søndergade 20 B

8600 Silkeborg

Tlf.: 8720 1226

Omstilling: 8720 1200

Leder: Hanne Lauenborg Larsen. hanne.lauenborglarsen@silkeborg.dk

Morten Sofus Clausen, afdelingsleder. 87 34 25 88

http://www.silkeborgkommune.dk/Fakta+om+kommunen/Institutionsoversigt/%c3%98vrige+institutioner+og+tilbud/Misbrugscenter+-+Omr%c3%a5de+Vest

 

Platangårdens Ungdomscenter

Præstegårdsvej 8

4760 Vordingborg

sp-auc@stam.dk

Tlf.: 55 35 03 00

Søren Frederiksen, viceforstander. Mobil: 20418945 sfr@auc.stam.dk

Steen Jørgensen, forstander. 55 35 03 00

http://www.ungcenter.dk/module.asp?item=5,6,0,50,1

 

 

Rusmiddelcenter Odense (unge afdelingen),  FAB-U

Dannebrogsgade 1

5000 Odense

Tlf.: 6613 4780

Marianne Beckbøll, adf. leder, stedfortræder for centerleder. 62215780 mariab@fabus.fyns-amt.dk

http://www.odense.dk/Topmenu/Voksne/Alkohol%20og%20rusmiddelbehandling/Rusmiddelbehandling.aspx

 

Tranzip

Et hashafvænningsprojekt i Fyns Amt

Østre Stationsvej 36

5000, Odense centrp

Helga Eiríksdóttir og Kaj Fugl. (Tlf.23262081 + 23262091)

http://www.projekt-tranzit.

 

JOBTEAM

Bragesgade 10

2200 København N

3583 1566

http://www.job-team.dk/pages/jobteam.asp

Torsten Ruben Hansen, Konsulent. hansen@job-team.dk

Leder Ulrik Frederiksen

 

Mikkel Arendt

cand.psych.aut., Ph.d

Center for Psykiatrisk Grundforskning

Psykiatrisk Hospital, Risskær

MCA@PSYKIATRI.AAA.dk

 

Peter Ege, socialoverlæge, Københavns Kommune

Bernstorffsgade 17

1592 København V

Tlf.: 3317 33 17

Peter.Ege@faf.kk.dk

 

Anders Høy Hoffmann          

Rejseholdet

Psykiatrisk afdeling, Holstebro

Lægårdvej 12

7500 Holstebro

Tlf: 99 12 56 85

Mobil: 30 65 08 95

anhho@ringamt.dk

 

Hash og kokain projektet i Københavns Kommune

Enghavevej 82b

2450 København SV

Tlf: 33 17 57 32

Projektleder Christian Solholt. Mobil: 21 62 07 41

Christian.solholt@sof.kk.dk

www.hashogkokainprojektet.dk

 

Stephen Austin

Center for Kognitiv Terapi

Sankt Hans Hospital, Østerhus

Boserupvej 2

4000 Roskille

Tlf: 4633 4894

Stephen.austin@ssh.regionh.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne webside vil vi beskrive hvad CapOpus er og hvad vi har tilbudt.

Der vil både være informationer henvendt til mulige deltagere, kontaktpersoner og læger.

Read more about CapOpus:

 


Download her:


Hvem er vi ?

Vi er ialt 4 personer, 2 forskere og 2 behandlere.


 

De 2 der står for interview, visitation og forskning, er:

 

 

 

          Carsten Hjorthøj

          Forskningsassistent

          Kandidat i           folkesundhedsvidenskab

          carsten@capopus.dk

          Mobil: 2613 6290

          Kontor: 3531 6240

 

 


          
Merete Nordentoft           Projektansvarlig

          Professor, overlæge           ph.d.MPH. merete.nordentoft@dadlnet.dk

          


 

De 3 der står for behandlingen i CapOpus, er:

          Allan Fohlmann

          Projektleder

          Psykolog           allan@capopus.dk

          Mobil: 4275 4200
Nye kontaktoplysninger findes på Kognitioner.dk

 

 

.

          

          Mette Madsen

          Ergoterapeut

          mette@capopus.dk

          Mobil 2686 8466

          

 

          

          Anne Mette Larsen

          Projektleder

          Ergoterapeut

          anne-mette@capopus.dk

          Mobil 2880 0181

 

          


Hvordan kan du komme i kontakt med os:

Du kan ringe eller maile direkte Carsten Hjorthøj, som står for  forskningen og interviewene.

          Carsten Hjorthøj

          carsten@capopus.dk

          Mobil: 2613 6290

          Kontor: 3531 6240

          

          Adresse:

          Psykiatrisk Center           Bispebjerg
          Bispebjerg Bakke 23,

          opgang 13A

          3. sal tv.

          2400 København N.V

          (klik på adressen,

          hvis du vil se et kort)

Du er også velkommen til at kontakte os på vores fælles mail:

capopus@capopus.dk